HMDK48
特征

HMDK48

  • 小版面的成型面积,模具成本低,适用于小批量、多样化生产

  • 加热站可采用四段电炉加热,针对PP的热成型

  • 成形站,冲孔站,裁切站使用牢固的铸铁结构,结实可靠

  • 成形站上工作台配备独立伺服驱动的辅助拉伸头,保证更好的产品质量

  • 冲孔站及裁切站增加张力杆结构,保证裁切刀的更长使用寿命

  • 堆叠方式为向下堆叠


参数

                                               技术数据

                       HMDK48

                                                   最大成型面积

                         625x453mm

                                                   最小成型面积

                        250x200mm

                                                   最大模具尺寸

                         650x478mm

                                                   最大模具重量

                                   250kg

                                          高于片材成型部分的高度

                          120mm

                                          低于片材成型部分的高度

                          120mm

                                                       空机运转

                        35周期/分钟

                                                  最大片材宽度

                            710mm

                                                      操作压力

                              6 bar